ANBI Periodieke Gift

Geachte sponsor,

Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaand formulier in te vullen. Met dit formulier legt u zich vast voor minimaal 5 jaar. Alle contracten worden op onbepaalde tijd gezet waarna u na 5 jaar ieder moment kunt stoppen.

  Naam schenker (verplicht)

  Bedrag per jaar(verplicht)

  De overeenkomst eindigt bij: (gelieve 1 van onderstaande mogelijkheden aan te vinken)

  Gegevens schenker:

  Naam

  Voornaam

  Burgerservicenummer

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Straatnaam & huisnummer

  Postcode & woonplaats

  Land

  Telefoon

  E-mail

  Gegevens partner schenker (indien aanwezig):

  Naam

  Voornaam

  Burgerservicenummer

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Land

   

  Na ontvangst bij de stichting van dit ingevulde formulier, maken wij voor u een Overeenkomst Periodieke Giften in Geld aan, waarna u die overeenkomst in 2-voud thuis toegestuurd krijgt. 1 exemplaar is voor u zelf, het andere exemplaar dient ondertekend teruggestuurd te worden in de meegeleverde antwoord enveloppe.

  Bij vragen s.v.p. even mailen of bellen met Tjeerd van Dijk.

  welkom@scholingsprojectbali.nl
  0644434566 / 0297283760