ANBI Periodieke Gift

Geachte sponsor,

Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaand formulier in te vullen. Met dit formulier legt u zich vast voor minimaal 5 jaar. Alle contracten worden op onbepaalde tijd gezet waarna u na 5 jaar ieder moment kunt stoppen.

Naam schenker (verplicht)

Bedrag per jaar(verplicht)

De overeenkomst eindigt bij: (gelieve 1 van onderstaande mogelijkheden aan te vinken)

Gegevens schenker:

Naam

Voornaam

Burgerservicenummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straatnaam & huisnummer

Postcode & woonplaats

Land

Telefoon

E-mail

Gegevens partner schenker (indien aanwezig):

Naam

Voornaam

Burgerservicenummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

 

Na ontvangst bij de stichting van dit ingevulde formulier, maken wij voor u een Overeenkomst Periodieke Giften in Geld aan, waarna u die overeenkomst in 2-voud thuis toegestuurd krijgt. 1 exemplaar is voor u zelf, het andere exemplaar dient ondertekend teruggestuurd te worden in de meegeleverde antwoord enveloppe.

Bij vragen s.v.p. even mailen of bellen met Tjeerd van Dijk.

welkom@scholingsprojectbali.nl
0644434566 / 0297283760