Giften

Transparantie

Onze stichting is geregistreerd bij Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit geeft onze donateurs de zekerheid dat hun donatie terecht komt bij een organisatie die zich houdt aan de strikte Nederlandse regelgeving voor goede doelen. Per 1 januari 2014 is de regelgeving voor organisaties met een ANBI aanmerking strikter geworden. Om de donateur zekerheid te geven dat wij aan deze nieuwe kwaliteitseisen voldoen hebben wij onze stichting aangemeld bij www.geef.nl Geef.nl heeft onze gegevens gecontroleerd en ons het kwaliteitsmerk van 100% transparantie gegeven.

Aftrekbare donaties

Wilt U de Stichting Scholingsprojectbali ondersteunen voor langere tijd? Dat kan middels een periodieke gift. Deze gift is onder voorwaarden aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Giften aan instanties, die zijn geregistreerd als ANBI instelling bij de belastingdienst komen alleen in aanmerking voor deze belastingaftrek als ze in totaal -per jaar- meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60. Per kalenderjaar mag u maximaal 10% van u verzamelinkomen aftrekken.

Voordelig schenken per notariële akte

Een fiscaal extra voordelige manier van schenken is het schenken per notariële akte. Bij een notariële schenking betaalt de fiscus namelijk een flink deel (tot maximaal 52%) mee aan uw schenking. Deze vorm van schenking is 100% fiscaal aftrekbaar en geldt voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren.

Hoe gaat dit alles in zijn werk? De Stichting Scholingsproject wil u daarbij helpen. U doet een aanvraag bij Stichting Scholingsprojectbali om uw gift te laten vastleggen in een akte bij de notaris. Wij helpen u bij het verlenen van een volmacht en wikkelen de procedure met de notaris af. Indien uw gift jaarlijks € 250.00 of hoger is dan nemen wij de notariskosten voor onze rekening. Geen kosten voor u dus! Wat zijn de voorwaarden? Uw periodieke gift wordt vastgelegd in een notariële akte. U doet de gift in vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U bent echter wel verplicht uw gift minimaal vijf jaar achter elkaar te doen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting dien u de betaalde giften op te geven als ‘periodieke gift’.

Meer informatie?

U kunt ons bellen op 06 44434566 of e-mail u vraag naar: welkom@scholingsprojectbali.nl