Financiën

Uitgaven 2020

De totale uitgaven in 2020 bedroegen 42.662 euro.

Het grootste deel van de uitgaven betreft de schoolkosten voor de kinderen en de speciale corona bijdragen voor de families. Deze bedroegen resp. 25.077 euro voor 208 scholieren en dankzij de gulle bijdragen van onze sponsors, 10.473 euro extra ter ondersteuning in de moeilijke corona tijd.

De overige uitgaven bedroegen 7.112 euro, en deze zijn als volgt verdeeld:

  • Projecten: 5.929 Euro, waarvoor we 25  laptops hebben aangeschaft voor studenten die naar klas 10 gingen.
  • Kantoorkosten: 188 euro; vernieuwing software licenties, en diverse kleinere kantoorkosten.
  • Reis- en verblijfkosten: nihil dit jaar, omdat we niet naar Bali konden gaan. De afwikkeling van de betaling is door onze vrijwilligers ter plekke gedaan, die hier geen vergoeding voor hoefden te ontvangen.
  • Website kosten: 69 euro.
  • Algemene kosten: 84 euro.
  • Financiële kosten: 842 euro, een boekhoudkundige verrekening van de koersverschillen

Financiën 2019
Financiën 2018