Financiën 2018

Uitgaven 2018

De totale uitgaven in 2018 bedroegen 27.471 Euro.

Het grootste deel van de uitgaven betreft natuurlijk de schoolkosten voor de kinderen.

Deze bedroegen in 2018 22.569 Euro, en wel voor 218 kinderen. Dit bedrag is relatief hoger dan vorig jaar, omdat meer kinderen in klas 7, 10 en 12 zitten, en dan een hoger bedrag krijgen (vanwege de hogere kosten die ze dan maken).

De overige uitgaven zijn als volgt verdeeld:

* Projecten: 4.343 Euro, waarvoor we vijftien laptops hebben aangeschaft voor studenten die naar klas 10 gingen. En verder een aantal kleinere projecten, om in individuele gevallen oplossingen te bieden bij problemen.

* Kantoorkosten: 97 Euro.

* Reis- en verblijfkosten: 580 Euro. Evenals vorige jaren valt het ticket naar Bali hier niet onder; wel een deel van de lokale transport- en verblijfskosten, en een kleine vergoeding voor de lokale medewerkers.

* Algemene kosten: 511 Euro. Representatie kosten, ontwikkelen en versturen van de foto’s vanuit Bali.

* Financiele kosten: -629 Euro, een boekhoudkundige verrekening van de koersverschillen.