Financiën 2019

Uitgaven 2019

De totale uitgaven in 2019 bedroegen 28.684 Euro.

Het grootste deel van de uitgaven betreft de schoolkosten voor de kinderen. 

Deze bedroegen in 2019  23.759 Euro, en wel voor  214 scholieren. 

De overige uitgaven zijn als volgt verdeeld:

  • Projecten:  2.830 Euro, waarvoor we 9  laptops hebben aangeschaft voor studenten die naar klas 10 gingen. 
  • Kantoorkosten: 395 euro;  foto’s van de kinderen, verzending post uit Bali,  vernieuwing software licenties, en diverse kleinere kantoorkosten.
  • Reis- en verblijfkosten:  878 Euro. Evenals vorige jaren valt het ticket naar Bali hier niet onder; wel een deel van de lokale transport- en verblijfskosten, en een kleine vergoeding voor de lokale medewerkers.  Van deze 878 euro zal een bedrag van 650 euro in 2020 worden teruggestort (vooruitbetaling ticket 2020 geboekt via de stichting, maar voor eigen rekening van de voorzitter).
  • Algemene kosten: 14 euro
  • Financiële kosten:  608 Euro, een boekhoudkundige verrekening van de koersverschillen. .