Financiën

Uitgaven 2017

 De totale uitgaven in 2017 bedroegen 25.210 Euro.

Het leeuwendeel van de uitgaven betreft natuurlijk de schoolkosten van de gesponsorde kinderen. Deze bedroegen in 2017 18.993 euro, en wel voor 215 kinderen.

De overige uitgaven zijn als volgt verdeeld:

  • Projecten: 2.892 Euro, waarvoor we een tiental laptops hebben aangeschaft voor studenten op de middelbare school, die naar groep 10 gingen. We konden dit doen dankzij een gift van een Stichting.
  • Kantoorkosten: 634 Euro, waaronder ook de kosten voor het versturen van de post brieven aan sponsoren vanaf Bali.
  • Reis- en verblijfkosten: reis van Amsterdam naar Bali valt hier niet onder (uit eigen zak betaald), maar wel verblijfkosten en lokale transportkosten.
  • Website kosten: 148 Euro.
  • Algemene kosten: 326 Euro, kleinere uitgaven op Bali (zoals voor het ontwikkelen van de foto’s).
  • Financiële kosten: 1540 Euro, een boekhoudkundige verrekening van de koersverschillen.