Privacybeleid

  1. Alleen noodzakelijke persoonsgegevens van de donateurs worden bijgehouden in een niet-openbare database: naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
  2. Donateurs kunnen zich te allen tijde bij de stichting afmelden als donateur, door het sturen van een brief, e-mail bericht of telefonisch. De gegevens worden dan uit de database verwijderd.
  3. De gegevens van de kinderen en hun familie op Bali, inclusief de foto’s, worden voor de stichting gebruikt, na hun uitdrukkelijke toestemming. De ouders van het kind tekenen daartoe een speciaal formulier.
  4. Jaarlijks ontvangt de donateur een update met foto van zijn/haar kind of kinderen. Ook hiervoor is door de ouders van het kind/de kinderen schriftelijke toestemming verleend.
  5. De database van de stichting is alleen toegankelijk voor leden van het Bestuur, en staat op lokale computers.
  6. De website van de stichting heeft een verplichte cookie melding en zal uiterlijk 1 juni voorzien zijn van het benodigde SSL certificaat.