Wie we zijn

Hetty en Tjeerd

Mijn naam is Tjeerd van Dijk (voorzitter)
Net als mijn ouders ben ook ik geboren in Indonesië (in Jakarta, de hoofdstad). Maar de ouders van mijn vader komen oorspronkelijk uit Friesland. In 1955 is ons gezin verhuisd/gerepatrieerd naar Nederland. In 1998 ging ik voor het eerst terug, onder andere om mijn geboortehuis te bezoeken. Drie jaar later bezocht ik ook andere eilanden van Indonesië. Sinds 2003 ben ik elk jaar op Bali te vinden. Wat opviel was dat ik kinderen tegenkwam op het strand, terwijl ze op dat moment eigenlijk op school zouden moeten zitten… Toen ik daarover in gesprek ging met hun ouders bleek me al gauw, dat ze zelf niet genoeg geld hadden om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan, en daarvoor geld moesten lenen bij de bank. En als er te weinig inkomen was om een lening af te kunnen sluiten? Tsja, dan moest het kind wel thuis blijven. Dat motiveerde mij om in 2009 met mijn scholingsproject te starten. Inmiddels ga ik zelf jaarlijks naar Bali, om alle projecten goed te blijven volgen: de scholen te bezoeken waar de kinderen les krijgen, en het schoolgeld aan het hoofd van de school te betalen voor het hele jaar. Dat is het leukste als de ouders erbij zijn!
Mijn naam is Hetty Winkel (secretaris)
Ik ben met de stichting in aanraking gekomen via Tjeerd van Dijk, waarmee ik in de jaren vijftig op de lagere school heb gezeten. Wij hadden elkaar ongeveer 45 jaar niet meer gezien, en zijn via onze gezamenlijke belangstelling voor Bali weer met elkaar in contact gekomen. In september 2010 waren we samen op Bali, en heb ik met hem een aantal scholen bezocht. Toen het bestuur mij kort daarna vroeg om hun gelederen te komen versterken, heb ik dan ook niet lang geaarzeld. In mijn eerdere werk voor de Universiteit Utrecht, heb ik me bezig gehouden met projecten in de z.g. ontwikkelingslanden, en ik kan me dan ook heel goed vinden in de doelstellingen van deze stichting.

Mijn naam is Simone Winkel (penningmeester)
Per 1 april 2018 ben ik de nieuwe penningmeester van de stichting. Ik zal me hieronder even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Simone Winkel, geboren en getogen in Mijdrecht. Ik ben 48 jaar en woon samen met mijn partner Frank in Mijdrecht. We hebben gezamenlijk 4 volwassen zonen waarvan er 3 nog thuis wonen. Ik werk op dit moment als zelfstandige in de thuiszorg. Ik ken Tjeerd al ruim 30 jaar en heb dan ook vanaf het begin van de stichting allerlei hand- en spandiensten verricht met als hoogtepunt ieder jaar de plantendag. Een gezellige dag waarop ik met mijn hele familie druk bezig ben om de planten bij de kwekers op te halen en daarna te verkopen. Wat ieder jaar ook zeker een succes is!

Aangezien onze zonen allemaal volwassen zijn en het dus alleen maar een kwestie is van “voeden en zorgen dat de wasmand leeg is” heb ik nu de tijd om wat andere dingen erbij te doen. Dus toen Tjeerd mij vroeg om penningmeester te worden zei ik meteen; ja, dat lijkt me leuk! Ik kan me dan inzetten voor een stichting waarvan ik 100% zeker ben dat de gelden goed worden besteed.